BoKloks historia börjar i mitten av 1990-talet då byggdes det bara dyrt för fint folk, trots att det fanns ett stort behov av lägenheter i rimlig prisklass. Där andra byggherrar såg problem, såg IKEAs grundare Ingvar Kamprad och Skanskas styrelseordförande Melker Schörling en möjlighet att göra något klokt.

BoKlok tog först reda på några viktiga saker, nämligen: Vem bygger vi för? Vad har de råd och lust att betala? Och hur vill de bo? Svaren: Till exempel för en ensamstående förskolelärare med ett barn. Inte så mycket. Ljust och fräscht, nära grönska och kollektivtrafik.

År 2005 fick vi frågan om det gick att skapa ett likande tänk och system som vi skapat åt Skanska Nya Hem några år tidigare, fast enklare och billigare. Svaret blev en genomtänkt säljprocess, ett baspaket av försäljningsmaterial och en molntjänst, Snickarboden, där projekten enkelt kunde se och beställa sitt marknadsmaterial.

Idag 18 år senare har BoKlok vuxit från ett tjugotal medarbetare till över trehundra och stod 2017 för nästan hälften av de bostäder som Skanska sålde i Sverige. Den sjätte versionen av Snickarboden är fortfarande en starkt bidragande faktor till att hålla marknadsföringskostnaderna nere. Vi jobbar fortfarande efter det mall-baserade arbetsätt som vi skapade 2005 även om mediakanalerna har ändrats genom åren.

Till boklok.se

Inredningsbild av MK Design