Kommunikation är vår passion!

Dataskyddsförordningen GDPR stärker skyddet av den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter. Personuppgifter är alla uppgifter som kan knytas till en identifierbar person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, e-postadress, IP-nummer eller bilder.

Tuvestad & Thorn Design i Göteborg AB ansvarar för behandlingen av personuppgifter på den här webbplatsen. I det enskilda fallet får du information om vilka uppgifter som du lämnar och syftet till insamlingen. Dina lämnade uppgifter hanteras för att Tuvestad & Thorn ska kunna utföra det som åtagits i kontakt och avtal med dig.

Till exempel för att leverera de tjänster som erbjuds, fakturering eller administration. I vissa fall krävs det enligt lag att Tuvestad & Thorn rapporterar vissa uppgifter till de svenska myndigheterna.

Personuppgifterna kommer inte att säljas eller överföras till annat bolag förutom om det krävs för att kunna fullgöra ett avtal. Exempel kan vara tryckning, distribution, betalning eller för administrativa ändamål.

Tuvestad & Thorn behandlar uppgifterna så länge som de behövs för att fullgöra det syfte de samlats in för. Vi använder den säkerhetsteknik som krävs för att skydda din personliga information under tiden den lagras.

Dina rättigheter
Om du har lämnat dina personuppgifter till Tuvestad & Thorn har du enligt dataskyddsförordningen, rätt att för behandlingen av dina uppgifter;

  • begära registerutdrag,
  • begära rättelse
  • begära radering (om berättigat)
  • begära begränsning av behandlingen
  • invända mot behandlingen
  • återkalla samtycke (om behandlingen är grundad på samtycke).

Du kan alltid kontakta oss om du har några frågor eller vill begära något av ovanstående rättigheter. Du kontaktar oss lättast via e-post tut@tuvestad-thorn.se

Vill du skicka brev till är adressen Rangeltorpsgatan 38, 412 69 Göteborg, Sverige.

Om du anser att Tuvestad & Thorn hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten.

Integritetsskyddsmyndigheten finns på Drottninggatan i Stockholm.

Besöksadress: Drottninggatan 29, plan 5.
Postadress: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm
Tel: 08-657 61 00.
E-post: imy@imy.se