Jernhusen är ett statligt fastighetsbolag med rötterna i det gamla Statens Järnvägar. Fastigheterna är järnvägsstationer, underhållsdepåer, kombiterminaler och kontorsfastigheter i stationsnära lägen.

Mellan 2011 och 2018 arbetade vi med kommunikation runt RegionCity, det nya centralstationsområdet i Göteborg. Idén bakom RegionCity är att genom att utnyttja det idealiska läget kan Göteborg återta sin historiska ställning som skandinavisk kraftpunkt.

RegionCity kommer att ligga i direkt anslutning till Centralstationen, Nils Ericsonterminalen och den framtida Station Centralen för Västlänken. Här skapas Västsveriges mest centrala mötesplats för alla, med kontor, butiker, restauranger, mötesplatser, bostäder och ett stort resecentrum för kollektivtrafiken, både inom stan och i regionen.

Samtidigt byggs en ny stadsdel som länkar samman regionen och staden, men också nya och gamla stadsdelar i Göteborg.

Visualiseringar gjorda av TMRW.

Strategi & branding

Hur skapar man en helt ny stadsdel?

Med kunskap, öppenhet, dialog och uthållighet har RegionCity vuxit fram under åren. Nu börjar arbetet med att förverkliga visionen och säkerställa att alla kvaliteter och önskemål kommer på plats. Vi har varit en del i denna process sedan 2011.

Events & mässor

Möten på framtidens mötesplats

Under många år ordnade vi events på Göteborgs födelsedag 4 juni bland annat på regionens framtida mötesplats. Vi har även synts på lokala och internationella mässor och föredrag.

Dialog

Laganda och mångfald

Många har deltagit i processen och utvecklingen av RegionCity. Arkitekterna har jobbat i team bestående av flera olika kontor och länder. Intervjuer med några av dem filmades och lades upp på projekts hemsida.

Öppenhet

Hemsidan var navet för hela projektet

Hela projektets öppna arbetssätt bygger på övertygelsen att mänskliga möten är grunden för innovation och tillväxt. Därför fanns alla workshops och förslag publicerade. Där kunde man följa projektets utveckling från dag ett. Idag är denna siten ersatt av en ny mer bantad version.