Jernhusen är ett statligt fastighetsbolag med rötterna i det gamla Statens Järnvägar. Jernhusen äger idag cirka 160 fastigheter med ett marknadsvärde på 16,2 miljarder kronor. Fastigheterna är järnvägsstationer, underhållsdepåer, kombiterminaler och kontorsfastigheter i stationsnära lägen.

För Jernhusen arbetar vi med kommunikation runt RegionCity, det nya centralstationsområdet i Göteborg. Idén bakom RegionCity är att genom att utnyttja det idealiska läget kan Göteborg återta sin historiska ställning som skandinavisk kraftpunkt.

RegionCity kommer att ligga i direkt anslutning till Centralstationen, Nils Ericson-terminalen och den framtida Station Centralen för Västlänken. Här skapas Västsveriges mest centrala mötesplats för alla, med kontor, butiker, restauranger, mötesplatser, bostäder och ett stort resecentrum för kollektivtrafiken, både inom stan och i regionen.

Samtidigt byggs en ny stadsdel som länkar samman regionen och staden, men också nya och gamla stadsdelar i Göteborg.

Visualiseringar gjorda av Tomorrow.

 

Strategi & brandning

Hur skapar man en helt ny stadsdel?

Med kunskap, öppenhet, dialog och uthållighet har RegionCity vuxit fram under åtta år. Nu börjar arbetet med att förverkliga visionen och säkerställa att alla kvaliteter och önskemål kommer på plats. Vi är och har varit en del i denna process sedan 2011.

Barn besöker stationen

Events & mässor

Möten på framtidens mötesplats

Varje år har vi haft events på Göteborgs födelsedag 4 juni bland annat på regionens framtida mötesplats. Vi har även synts på lokala och internationella mässor och föredrag.

Öppenhet & dialog

Laganda och mångfald

Många har deltagit i processen och utvecklingen av RegionCity. Arkitekterna har jobbat i team bestående av flera olika kontor och länder. Intervjuer med några av dem finns att se på hemsidan.

Image
 

Webbdesign

Hemsidan är navet för hela projektet

Hela projektets öppna arbetssätt bygger på övertygelsen att mänskliga möten är grunden för innovation och tillväxt. Därför finns alla workshops och förslag publicerade här. Du kan följa hela resan från dag ett.

Till regioncity.se