Vi gör smått och stort för små och stora kunder. Uppdragen varierar i storlek och i tid men gäller alltid någon form av marknadskommunikation. Ibland blir det mycket strategi och tankar i form av rapporter, guidelines eller webbsidor. För andra kunder blir det mer reklam i form av filmer, webbkampanjer och events.

Vi har gärna långa relationer med våra kunder och ett bra exempel är BoKlok som vi jobbat med sedan 2005.

BoKlok är ett annorlunda boendekoncept för människor som vill bo bra i ett eget hem, men ändå ha pengar över till annat. Konceptet har utvecklats av IKEA och Skanska tillsammans. Hela historien hittar du på deras hemsida, boklok.se

Jernhusen är en annan kund som vi arbetat länge med. Sedan 2011 hjälper vi till med kommunikation i samband med utvecklingen av området runt centralstationen i Göteborg – RegionCity.